CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC CÓ ĐƯỢC MỞ CÔNG TY TẠI QUẢNG NGÃI ĐỂ KINH DOANH

CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC CÓ ĐƯỢC MỞ CÔNG TY TẠI QUẢNG NGÃI ĐỂ KINH DOANH

Đối với nhiều khách hàng công chức viên chức có được phép khi muốn thành lập công ty tại Quảng Ngãi để kinh doanh? Vậy công chức, viên chức được tham gia với vai trò như thế nào khi doanh nghiệp nghiệp thành lập và hoạt động.

Công chức viên chức là gì?

Viên chức là công dân Việt Nam. Được tuyển dụng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập. (Điều 2 luật viên chức)

Công chức là công dân Việt Nam. Được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức danh, chức vụ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, Đảng cộng sản Việt Nam, đơn vị thuộc đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. (Điều 4 khoản 1 Luật cán bộ công chức).

Công chức viên chức có được mở công ty tại Quảng Ngãi để kinh doanh.

Theo như các quy định:

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Luật Viên chức 2010;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ không được phép thành lập công ty. Tuy nhiên, bạn có thê được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty tnhh, công ty hợp danh trong các điều kiện.

Điều kiện 1: Nếu bản thân là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước thì không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện. Đồng thời cũng không được để bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành nghề mà người đó trực tiếp quản lý. (Khoản 4, Điều 20, Luật Phòng chống tham nhũng 2020).

Điều kiện 2: Không tham gia quản lý, điều hành công ty (Khoản 2, Điều 20, Luật Phòng chống tham nhũng 2020).

Kết luận: Như vậy công chức viên chức không được phép thành lập công ty tại Quảng Ngãi. Những có thể góp vốn, mua cổ phần nếu thỏa mãn 2 điều kiện trên.

Tham khảo:

Thành lập hộ kinh doanh tại Quảng Ngãi.

Tư vấn mở công ty tại Quảng Ngãi.

Mong rằng bài viết trên giúp cho các bạn công chức, viên chức hiểu rõ hơn khi có ý định thành lập công ty tại Quảng Ngãi. Cần tư vấn các thủ tục mở công ty tại Quảng Ngãi xin vui lòng liên hệ 0905.52.63.74 để được tư vấn chi tiết.

Leave a Reply