CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THÀNH 2 THÀNH VIÊN TẠI QUẢNG NGÃI

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên tại Quảng Ngãi.

KETOAN76 chuyên hỗ trợ giúp các doanh nghiệp chuyển đổi công ty TNHH  một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên tại Quảng Ngãi.

Doanh nghiệp muốn mở rộng nhu cầu phát triển kinh doanh từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên tại, thì hồ sơ đăng ký chuyển đổi của doanh nghiệp phải bao gồm các hồ sơ và thủ tục dưới đây.

Hồ sơ chuyển đổi công ty một thành viên sang hai thành viên.

 • Giấy đề nghị chuyển đỏi doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty chuyển đổi.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu cá nhân còn hợp lệ; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức.
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp huy động vốn.
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh việc chuyển nhượng; tặng co một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số cá nhân khác.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Điều kiện các loại giấy tờ khi đang ký kinh doanh ngành nghề:

 • Bản sao hợp lệ các chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với các công ty kinh doanh ngành, nghề.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (theo quy định pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định).

Nơi nộp hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoach và đầu tư tỉnh/thành phố.

Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi.

Từ 01/07/2015 việc chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên có nhiều điểm khác biệt.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Tên doanh nghiệp.
 • Nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Thông tin người đại diện pháp luật (đối với công ty TNHH còn có thêm thông tin về thành viên công ty).

Khi doanh nghiệp thay đổi, bổ sung thêm các nội dung: ngành nghề, danh sách cổ đông sẽ thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp thêm giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp với các thông tin về tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, nhành nghề đăng ký kinh doanh và thông tin cổ đông.

Con dấu pháp nhân của doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp tự chọn mẫu con dấu và số lượng.
 • Khi chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên mà không cần thay đổi tên công ty và không thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận thì không cần làm thủ tục thay đổi lại con dấu.
 • Đối với trường hợp có thay đổi con dấu, sau khi khắc dấu pháp nhân thì doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục đăng ký mẫu dấu và công bố mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Vậy nên, từ 01/07/2015 doanh nghiệp sẽ không còn giấy chứng nhận mẫu dấu do cơ quan công an cấp trước đây nữa.

Thủ tục công bố thông tin chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trên cổng thông tin quốc gia.

Trong vòng 30 ngày kể từ khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin quốc gia.

Thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũ.

Các thông tin về địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện cũ sẽ không được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên.

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện , địa điểm kinh doanh.

Khi doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng nhận riêng khác với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ trước đây thông tin của địa chỉ kinh doanh được cấp cùng trên giấy chứng nhận đăng ký danh nghiệp.

Để tiện lợi cho việc chuyển đổi tại Quảng Ngãi bạn có thể tìm đến các dịch vụ:

Dịch vụ thành lập công ty tại Quảng Ngãi.
Dịch vụ kế toán tại Quảng Ngãi.

Để việc chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành hai thành viên tại Quảng Ngãi dễ dàng liên hệ 0905.52.63.74 để được chúng tôi tư vấn chi tiết.

Leave a Reply