THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TẠI QUẢNG NGÃI

Thay đổi vốn điều lệ công ty tại Quảng Ngãi

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp không tránh khỏi những thay đổi về quy mô, hình thức, vốn điều lệ so với ban đầu. Doanh nghiệp muốn thay đổi vốn điều lệ công ty tại Quảng Ngãi để phù hợp với nhu cầu kinh doanh hiện tại. Bạn chưa biết phải làm thế nào để thay đổi đăng ký kinh doanh Quảng Ngãi. Với KETOAN76 bạn sẽ được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng tăng hay giảm vốn điều lệ tại Quảng Ngãi thủ tục chuyên nghiệp.

Khi thành lập công ty Quảng Ngãi, các chủ doanh nghiệp hãy lựa chọn số vốn điều lệ sao cho thích hợp nhất để hoạt động kinh doanh. Để tránh mất thời gian thay đổi vốn điều lệ, bạn nên tìm hiểu đăng ký vốn điều lệ bao nhiêu cho phù hợp.

Thay đổi vốn công ty TNHH một thành viên Quảng Ngãi.

Công ty TNHH một thành viên không được giảm vốn điều lệ.

Công ty TNHH một thành viên vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

 • Chủ sở hữu/ Giám đốc tăng thêm vốn.
 • Chủ sở hữu/ Giám đốc huy động thêm vốn từ người khác (có thể là một hoặc nhiều người). Lúc này công ty bắt buộc phải chuyển đổi loại hình công ty sang hai thành viên hoặc cổ phần.
 • Chủ sở hữu bán lại toàn bộ cổ phần cho cá nhân khác.
 • Chủ sở hữu chuyển nhượng giảm vốn sang một hay nhiều người. Lúc này công ty bắt buộc phải chuyển đổi loại hình công ty sang hai thành viên hoặc cổ phần.

Thay đổi vốn công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Quảng Ngãi.

Trường hợp tăng vốn điều lệ:

 • Tăng vốn góp của thành viên.
 • Thêm đầu tư vốn từ thành viên mới.
 • Vốn điều lệ tăng tương ứng với giá trị tài sản công ty tăng lên. (Điều này phải có căn cứ để xác nhận).

 Trường hợp giảm vốn điều lệ:

 • Sau khi hoạt động liên tục 2 năm trở lên, hoàn trả một phần góp vốn của một thành viên nào đó, phải đảm bảo đã thanh toán các khoản nợ phải trả và hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định.
 • Mua lại hoặc chuyển nhượng phần vốn góp.
 • Sau thời gian cam kết, thành viên chưa đóng đủ số vốn góp theo thỏa thuận.
 • Vốn điều lệ giảm tương ứng với giá trị tài sản bị giảm xuống của công ty.

Thay đổi vốn công ty cổ phần tại Quảng Ngãi.

Trường hợp tăng vốn điều lệ:

 • Huy động thêm vốn bằng hình thức bán cổ phần
 • Công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi.
 • Công ty thực hiện trả cổ tức bằng cổ phần, lúc này công ty phải đăng ký tăng thêm vốn điều lệ dựa vào giá trị mệnh giá cổ phần để trả cố tức.

Trường hợp giảm vốn điều lệ:

 • Cổ đông yêu cầu mua lại cổ phần đã phát hành.
 • Hoàn trả một phần vốn góp của cổ đông căn cứ theo tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Yêu cầu: Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong 2 năm để từ ngày đăng ký thành lập. Hoàn thành nghĩa vụ thuế nhà nước và các món nợ phải trả.
 • Mua lại cổ phần công ty đã phát hành.
 • Qua thời hạn 90 ngày, nhưng cổ đông chưa đóng góp đủ số vốn điều lệ đã cam kết.

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH tại Quảng Ngãi.

Các hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị thay đổi.
 • Quyết định thay đổi của Giám Đốc.
 • Giấy ủy quyền cho nhân viên KETOAN76 thực hiện các thủ tục.

Đối với Công ty Hai thành vên trở lên cần thêm một số hồ sơ sau:

 • Biên bản họp hội đồng thành viên
 • Giấy xác nhận góp vốn của thành viên mới. (trong trường hợp tiếp nhân thêm người thành viên mới)
 • Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân công chứng thành viên mới.

Hồ sơ, thủ tục để đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần tại Quảng Ngãi.

 • Giấy đề nghị thay đổi.
 • Quyết định thay đổi của Hội đồng cổ đông.
 • Biên bản họp của Hội đồng cổ đông.
 • Giấy xác nhận góp vốn của thành viên mới (trong trường hợp tiếp nhân thêm người thành viên mới).
 • Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân công chứng thành viên mới.
 • Giấy ủy quyền cho nhân viên KETOAN76 thực hiện các thủ tục.

KETOAN76 dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty tại Quảng Ngãi.

Đối với những người chưa có kinh nghiệm và không am hiểu về các thủ tục hành chính, để tự làm hồ sơ điều chỉnh là điều không hề đơn giản.

KETOAN76 sẽ giúp bạn thay đổi điều lệ công ty theo yêu cầu. Với uy tín và kinh nghiệm của mình, chúng tôi cam kết làm đúng theo yêu cầu. Bạn chỉ cần cung cấp thông tin cần thiết. Việc soạn thảo văn bản, hoàn thành hồ sơ, nộp và lấy kết quả từ Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Quảng Ngãi đã có chúng tôi lo.

Tham khảo:
Thay đổi địa chỉ kinh doanh tại Quảng Ngãi.

Thay đổi tên công ty tại Quảng Ngãi.

Bạn đang phân vân về các thủ tục thay đổi vốn điều lệ, bạn không biết phải bắt đầu từ đâu. Hãy liên hệ hotline 0905.52.63.74 của chúng tôi để được tư vấn và giải đáp chính xác nhất.

Trả lời