THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ TẠI QUẢNG NGÃI

Thay đổi địa chỉ công ty tại Quảng Ngãi

Trong quá trình hoạt động của công ty thì việc thay đổi trụ sở tại Quảng Ngãi xảy ra nhiều nhất. Vì rất nhiều công ty thuê mặt bằng, văn phòng nên vấn đề thay đổi địa chỉ trụ sở dễ xảy ra. KETOAN76 với dịch vụ thành lập công ty tại Quảng Ngãi, dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở tại Quảng Ngãi nhanh chóng, giá rẻ nhất.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở tại Quảng Ngãi.

  • Thông báo nội dung thay đổi đăng kí doanh nghiệp
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng đối với công ty cổ phần.

Lưu ý: Đối với quyết định, biên bản họp phải dhi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.

Các bước tiến hành thay đổi trụ sở tại Quảng Ngãi.

  • Trước khi đăng kí thay đổi trụ sở chính, công ty phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa chỉ theo quy định của pháp luật.
  • Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng kí thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
  • Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng kí, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh đặt trụ sở chính. Và thông báo phải có các văn bản được nêu tại thành phần hồ sơ.
  • Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng kí kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới, kèm theo thông báo có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.
  • Doanh nghiệp nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo trình tự trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Khi đã nhận Thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến phòng đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.
  • Số lượng: 01 bộ hồ sơ.
  • Thời hạn giải quyết: Thời hạn trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ khai nhận đủ hồ sơ làm việc.

Quý khách hàng cần thay đổi địa chỉ trụ sở tại Quảng Ngãi, thay đổi đăng ký kinh doanh tại Quảng Ngãi liên hệ 0905.52.63.74 để được tư vấn chi tiết.

Leave a Reply