HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TẠI QUẢNG NGÃI

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại Quảng Ngãi

KETOAN76 với dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Quảng Ngãi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thay đổi người đại diện theo pháp luật. Việc thay đổi người đại diện pháp luật công ty với các thủ tục với người Việt Nam hay người nước ngoài đều giống nhau.

Điều kiện để là người đại diện pháp luật của công ty tại Quảng Ngãi.

 • Trên 18 tuổi.
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu là đủ điều kiện của người đại diện theo pháp luật.
 • Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp.
 • Người đại diện không nhất thiết là người góp vốn công ty.

Lựa chọn các chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty.

 • Giám đốc công ty.
 • Tổng giám đốc công ty.
 • Chủ tịch hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần.
 • Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/giám đốc – đối với công ty cổ phần.
 • Chủ tịch hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Chủ tịch công ty – đối với công ty TNHH một thành viên.

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật.

 • Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật mới.
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp công ty về việc thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
 • Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật cả doanh nghiệp.
 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.
 • Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho công ty đại diện.

Lưu ý: Khi doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện, nếu trên đăng ký doanh nghiệp chưa có thông tin số điện thoại hoặc chưa cập nhật thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc chưa phân mã ngành theo hệ thống mã ngành kinh tế doanh nghiệp cần thực hiện, bổ sung để tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Nơi nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi tại Trung tâm Hành Chính Công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ 54 Hùng Vương, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi.

Thời gian thực hiện thủ tục: 02- 04 ngày làm việc.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ, một bộ nộp cơ quan đăng ký kinh doanh và một bộ lưu tại công ty.

Bạn có thể liên hệ với dịch vụ thành lập công ty tại Quảng Ngãi để thay đổi người đại diện pháp luật.

Một số lưu ý khi thay đổi người đại diện pháp luật.

Lưu ý việc đăng ký thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng.

Thông báo với khách hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm và cơ quan liên quan khác.

Trường hợp các công ty có giấy phép sau thành lập như giấy phép kinh doanh lữ hành, giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự phải thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép có thông tin người đại diện theo pháp luật cũ.

Khi thay đổi người đại diện pháp luật gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng, nộp thuế thu nhập.

Khi đã thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật phải tiến hành công bố việc thay đổi tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Các bước thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Quảng Ngãi.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Công ty chuẩn bị các thủ tục đã nêu ở trên hoặc có thể nhờ sự hỗ trợ của KETOAN76.

Bước 2: Nộp hồ sơ và đóng lệ phí.

Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc online đều được. Sau hoàn tất lệ phí chuyển đối bạn sẽ nhận được phiếu hẹn trả kết quả. Phí chuyển đổi thông tin người đại diện pháp luật là 100.000 đồng.

Bước 3: Nhận kết quả tại cơ quan trực tiếp tại Cơ quan hành Chính Công tỉnh Quảng Ngãi hoặc dịch vụ bưu chính.

Những quy định đặc biệt đối với người đại diện theo pháp luật.

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ cho các giao dịch của doanh nghiệp. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trước tòa án, trọng tài, và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
 • Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện pháp luật cư trú tại Việt Nam. Đối với doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Đối với trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiện về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
 • Công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, được quy định tại Điều lệ công ty cụ thể về số lượng, chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.
 • Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện hoặc có thể mất tích, bị chết, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Trường hợp công ty TNHH hai thành viên, nếu thành viên là cá nhân làm người đại diện pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề vì buôn lậu, dùng hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa gạt khách hàng và các tội khác theo quy định của Bộ Luật hình sự thì thành viên còn lại sẽ là người đại diện pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định của Hội đồng thành viên về người đại diện pháp luật. Đối với công ty cổ phần khi Chủ tịch Hội đồng thành viên bị tạm giam, đi khởi nơi cư trú, hoặc bị mắc bệnh tâm thần, bệnh không làm chủ được hành vi của mình không thể ký tên hoặc từ chối ký tên vào Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải có họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và ký vào Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Một số trường hợp đặc biệt, tòa án có thẩm quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng.
 • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp đã loại bỏ những hạn chế của Tổng giám đốc hoặc giám đốc của công ty cổ phần không được đồng thời là Tổng giám đốc hoặc giám đốc của doanh nghiệp khác. Vì vậy, hiện nay một người có thể là người đại diện theo pháp luật với chức danh Giám đốc, Tổng giám đốc của nhiều doanh nghiệp và nhiều loại hình doanh nghiệp và không bị hạn chế số lượng công ty.
 • Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì:

Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Quý khách hàng sẽ được hỗ trợ các dịch vụ về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Tư vấn, kiểm tra điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật.
 • Soạn sẵn hồ sơ thay đổi người đại diện cho công ty.
 • Đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp.
 • Đại diện khách hàng công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia.
 • Tư vấn cho khách hàng về các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện pháp luật.

Tham khảo:
Thay đổi vốn điều lệ.
Thay đổi địa chỉ công ty.

Nếu bạn đang cần thay đổi người đại diện pháp luật của công ty, doanh nghiệp liên hệ 0905.52.63.74 để được chúng tôi tư vấn chi tiết.

Leave a Reply