CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH TẠI QUẢNG NGÃI

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH tại Quảng Ngãi

KETOAN76 chuyên dịch vụ thành lập công ty tại Quảng Ngãi. Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty tnhh.

Doanh nghiệp muốn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH cần thực hiện các thủ tục và hồ sơ đầy đủ dưới đây.

Hồ sơ chuyển đổi.

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
 • Dự thảo điều lệ công ty.
 • Danh sách các thành viên cổ đông.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu cá nhân còn hợp lệ; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Lưu ý khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH.

Đối với các ngành nghề kinh doanh có yêu cầu chứng chỉ hành nghề thì ngay khi chuyển đổi doanh nghiệp chưa cần xuất trình chứng chỉ hành nghề theo quy định. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động phải đảm bảo có chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

Đối với ngành nghề kinh doanh khi chuyển đổi phải có yêu cầu vốn pháp định: Doanh nghiệp phải thực hiện tăng vốn điều lệ tối thiểu bằng vốn pháp định yêu cầu. Trong quá trình hoạt động phải đảm bảo các điều kiện về vốn pháp định theo quy định pháp luật.

Nội dung của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Tên doanh nghiệp.
 • Nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Thông tin người đại diện pháp luật luật (đối với công ty TNHH còn có thêm thông tin về thành viên công ty).

Khi doanh nghiệp thay đổi, bổ sung thêm các nội dung: ngành nghề, danh sách cổ đông sẽ thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp thêm giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp với các thông tin về tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, nhành nghề đăng ký kinh doanh và thông tin cổ đông.

Con dấu pháp nhân của doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp tự chọn mẫu con dấu và số lượng.
 • Khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH sẽ không phải hủy con dấu cũ theo quy định mới của doanh nghiệp.
 • Đối với trường hợp có thay đổi con dấu, sau khi khắc dấu pháp nhân thì doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục đăng ký mẫu dấu và công bố mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Vậy nên, từ 01/07/2015 doanh nghiệp sẽ không còn giấy chứng nhận mẫu dấu do cơ quan công an cấp trước đây nữa.

Thủ tục công bố thông tin chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH trên cổng thông tin quốc gia.

Trong vòng 30 ngày kể từ khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin quốc gia.

Thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũ.

Các thông tin về địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện cũ sẽ không được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH.

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện , địa điểm kinh doanh.

Khi doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng nhận riêng khác với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ trước đây thông tin của địa chỉ kinh doanh được cấp cùng trên giấy chứng nhận đăng ký danh nghiệp.

Đăng ký lại quyền sở hữu công ty.

Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, công ty TNHH phải thực hiện các thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản đối với tài sản được chuyển từ doanh nghiệp công ty cổ phần sang công ty TNHH tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký. Việc đăng ký lại quyền sở hữu tài sản không phải chịu lệ phí tước bạ.

Lưu ý khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH.

 • Khi thay đổi địa chỉ trụ sở phải thay đổi lại hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH.
 • Chứng minh nhân nhân các cổ đông, thành viên, nếu hết hạn phải đổi lại mới có thể thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.
 • Thay đổi chuyển nhượng vốn nên thực hiện chuyển qua tài khoản số vốn chuyển nhượng.
 • Nếu có sự thay đổi các thông tin về cổ đông, thông tin chi nhánh, văn phòng đại diện , địa điểm kinh doanh thì liên hệ đến công ty chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ chi tiết nhất.

Quý khách hàng cần chuyển đổi loại hình công ty liên hệ 0905.52.63.74 để được tư vấn chi tiết.

Leave a Reply