THÀNH LẬP CÔNG TY IN ẤN TẠI QUẢNG NGÃI

Thành lập công ty in ấn tại Quảng Ngãi

Hiện nay, ở Quảng Ngãi có khá nhiều công ty in ấn mọc lên. Nhiều quý khách không hiểu được một số điều kiện pháp lý, trình tự và thủ tục thành lập công ty in ấn tại Quảng Ngãi. Chúng tôi KETOAN với dịch vụ thành lập công ty tại Quảng Ngãi từ A đến Z.

Điều kiện hoạt động cơ sở in ấn tại Quảng Ngãi.

Doanh nghiệp phải đảm bảo một số điều kiện như sau:

 • Là doanh nghiệp, đơn vị công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in.
 • Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in:
 • Đối với công đoạn chế bản: Cơ sở in phải có ít nhất một trong các thiết bị: máy ghi phim, máy ghi kẽm, máy tạo khuôn in.
 • Đối với công đoạn in: Phải có máy in.
 • Đối với công đoạn gia công sau in: Cơ sở in phải có máy dao xén giấy và có ít nhất một trong các thiết bị: máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in hoặc thiết bị phù hợp với sản phẩm gia công.
 • Có mặt bằng để thực hiện chế bản,in, gia công sau in ngoài khu dân cư. Trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ thiết bị in laser, in từ khổ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công.
 • Đảm bảo về an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật.
 • Chủ sở hữu là cá nhân, tổ chức Việt Nam.
 • Người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ thông tin và truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

Căn cứ pháp lý thành lập công ty in ấn tại Quảng Ngãi.

 • Luật doanh nghiệp năm 2020.
 • Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in.
 • Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/03/2015 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06.2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Các thủ tục khi thành lập công ty in ấn tại Quảng Ngãi.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư

Hồ sơ thành lập công ty in ấn bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách các thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc cổ đông công ty (đối với công ty cổ phần).
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực, bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hay cổ đông sáng lập.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định ủy quyền của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.
 • Quyết định góp vốn đối với các thành viên là tổ chức.
 • Giấy ủy quyền của công ty.

Thời hạn từ 03- 06 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi sẽ cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

Bước 2: Thông báo thông tin đăng ký doanh nghiệp

Khi đã nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai theo quy định. Nội dung công bố gồm có nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Lưu ý: Theo quy định, nếu doanh nghiệp không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn sẽ bị phạt từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng và buộc khắc phục hậu quả là: phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Khắc dấu và nộp hồ sơ thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp

Trong vòng 1 ngày kể từ ngày công ty có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty chúng tôi sẽ khắc dấu pháp nhân và thông báo mấu con dấu với cơ quan đăng ký doanh nghiệp cho khách hàng.

Sau khi nhận thông báo mẫu con dấu, phòng đăng ký kinh doanh trao giấy chứng nhận cho doanh nghiệp, tiến hành đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 4: Xin cấp giấy phép hoạt động ngành in

Trước khi hoạt động công ty in ấn thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gửi đến cơ quan quản lý nhà nước.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in.
 • Bản sao có chứng thực 1 trong các loại giấy tờ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in công lập.
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng thực sở hữu hoặc thuê mua thiết bị in (nếu chưa có thiết bị in phải kèm theo danh mục thiết bị in dự kiến đầu tư).
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, các loại giấy tờ chứng minh việc giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in.
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đảm bảo an ninh – trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và giấy tờ thể hiện đáp ứng đầy đủ diều kiện bảo vệ môi trường.
 • Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đứng đầu cơ sở in kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in do Bộ thông tin và Truyền thông.
 • Văn bản ủy quyền cho công ty đứng ra thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh.

Thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và truyền thông phải cấp giấy phép. Trong đó ghi rõ nội dung hoạt động phù hợp với thiết bị của cơ sở in (trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do).

Các thủ tục sau khi thành lập công ty in ấn.

 • Treo biển tại trụ sở công ty.
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.
 • Đăng ký tài khoản với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Đăng ký nộp thuế điện tử.
 • Đăng ký chữ ký số điện tử.
 • In hoặc đặt in hóa đơn lần đầu.
 • Kê khai và nộp thuế môn bài (Nếu bạn không rõ nên tìm các dịch vụ kế toán tại Quảng Ngãi.
 • Ghi nhận và thực hiện góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

Nhóm ngành in ấn gồm những hoạt động được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo đó:

Mã số nhóm ngành in ấn.

1811 – 18110: In ấn

Nhóm này gồm:

– In ấn báo chí, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác, sách và sách quảng cáo, bản thảo âm nhạc, bản đồ, tập bản đồ, áp phích, mục lục quảng cáo, tờ quảng cáo và các ấn phẩm quảng cáo khác, tem bưu điện, tem thuế, tài liệu, séc và các chứng khoán bằng giấy khác, nhật ký, lịch, các mẫu văn bản thương mại và các ấn phẩm in ấn thương mại khác, đồ dùng văn phòng phẩm cá nhân và các ấn phẩm khác bằng chữ, in ốp-sét, in nổi, in bản thạch và các thuật in khác, bản in máy copy, in máy vi tính, in chạm nổi;

– In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, kim loại, gỗ và gốm;

– Các ấn phẩm in ấn được cấp bản quyền.

Nhóm này cũng gồm: In nhãn hiệu hoặc thẻ (in thạch bản, in bản kẽm, in nổi, và in khác).

Loại trừ:

– In trên lụa (bao gồm in nhiệt) trên các trang phục được phân vào nhóm 13130 (Hoàn thiện sản phẩm dệt);

– Sản xuất các sản phẩm bằng giấy như gáy sách được phân vào nhóm 17090 (Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu);

– Xuất bản các ấn phẩm in được phân vào ngành 581 (Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác);

– Bản sao các văn bản được phân vào nhóm 8219 (Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác).

Tham khảo:
Thành lập công ty xây dựng.
Thành lập công ty vận tải.

Thông qua bài viết này, KETOAN76 hi vọng bạn đọc sẽ hiểu được phần nào những công việc phải làm khi muốn thành lập công ty in ấn tại Quảng Ngãi. Các bước chuẩn bị gồm nhiều thao tác khá phức tạp, đối với những người không có chuyên môn sẽ là rào cản rất lớn, rất khó để bạn tự mình đăng ký. Bạn hãy yên tâm, KETOAN76 sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ bạn từ a – z một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Mọi chi tiết thành lập công ty in ấn tại Quảng Ngãi xin liên hệ 0905.52.63.74 để được tư vấn.

Leave a Reply