DỊCH VỤ TƯ VẤN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI QUẢNG NGÃI

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội tại Quảng Ngãi

Bảo hiểm xã hội luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc Hội ban hành vào 20/11/2014 và chính thức có hiệu lực từ 01/01/2016. Quy định về chi trả, các nghĩa vụ bảo hiểm  xã hội cho người lao động, nhất là các doanh nghiệp. Để thực hiện tốt công tác này vừa là trách nhiệm của doanh nghiệp vừa giúp người lao động an tâm làm việc khi quyền lợi của họ được pháp luật bảo lãnh. Sau đây là một số quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội. Theo khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm cụ thể như sau:

Đối với người lao động.

Người lao động là công dân Việt Nam.

 • Làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có xác định thời hạn; hợp đồng theo thời vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ 03 đến dưới 12 tháng. Hợp đồng lao động không được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định.
 • Làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương.

Người lao động là công dân nước ngoài.

 • Làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Đối với người sử dụng lao động.

 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

 • Chế độ ốm đau.
 • Chế độ thai sản.
 • Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Chế độ hưu trí.
 • Chế độ tử tuất.

Để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội về việc đóng và hưởng bảo hiểm cần có sổ bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ đăng kí sổ bảo hiểm xã hội lần đầu.

 • Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.
 • Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội lao động.

Trường hợp bị mất hoặc hỏng sổ bảo hiểm xã hội, hồ sơ xin cấp lại bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại của người lao động.
 • Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng.

Trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội. hồ sơ gồm có:

 • Sổ bảo hiểm xã hội.
 • Tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân.
 • Bản sao các giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh thông tin.

Nơi nhận hồ sơ.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kí kết hợp đồng lao động, hợp đồng lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Với trường hộ xin cấp lại, người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thời hạn giải quyết hồ sơ.

Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp sổ bảo hiểm xã hội:

 • Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh thông tin.
 • Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp lại; nếu quá trình xác minh phức tạp thì không quá 45 ngày.
 • Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp lần đầu.

Nếu cơ quan bảo hiểm xã hội từ chối cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh thì sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Các dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội tại Quảng Ngãi.

 • Tư vấn hồ sơ, các giấy tờ và tài liệu liên quan đến bảo hiểm xã hội.
 • Tư vấn các quy định về pháp luật và trình tự, thủ tục thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội cho người lao động và sử dụng lao động.
 • Thay mặt khách hàng chuẩn bị và nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý có thẩm quyền.
 • Hỗ trợ các quy định về Pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ:

Dịch vụ kế toán tại Quảng Ngãi.

Dịch vụ thành lập công ty tại Quảng Ngãi.

Để quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề bảo hiểm xã hội, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ nhé!!

Leave a Reply