CHẬM NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÓA ĐƠN PHẠT BAO NHIÊU?

CHẬM NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÓA ĐƠN PHẠT BAO NHIÊU?

Các quy định về xử phạt chậm báo cáo tình hình hóa đơn thì phạt bao nhiêu? Đây là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm khi quá trình kinh doanh có xảy ra sai sót về báo cáo hóa đơn.

Hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn.

Để biết được chậm nộp báo cáo tình hình hóa đơn phạt bao nhiêu thì doanh nghiệp phải xác định được: Hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn từ đó để tính số ngày nộp chậm báo cáo sử dụng hóa đơn.

Hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

Các quý, tổ chức, cá nhân, hộ bán hàng hóa, dịch vụ (trừ các cơ quan cấp hóa đơn) phải có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp không sử dụng hóa đơn.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  • Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4.
  • Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7.
  • Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10.
  • Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.

Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp.

Lưu ý:

  • Nếu như doanh nghiệp chưa có thông báo phát hành hóa đơn thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
  • Còn nếu như doanh nghiệp đã làm thông báo phát hành hóa đơn (hoặc đã mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế) thì trong kỳ dù không sử dụng hóa đơn vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, ghi số lượng sử dụng hóa đơn bằng 0 (=0).

Chậm nộp báo cáo tình hình hóa đơn phạt bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC và được bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC cụ thể như sau:

  • Phạt cảnh cáo đối với các hành vi chậm nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
  • Phạt tiền từ 2.000.000đ đến 4.000.000đ: đối với các hành vi chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
  • Phạt tiền từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ: đối với hành vi không nộp báo cáo sử dụng hóa đơn, với hành vi không nộp báo cáo sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Làm sai báo cáo sử dụng hóa đơn phạt bao nhiêu?

Mức phạt từ 200.000đ đến 1.000.000đ với các hành vi khi lập sai hoặc chưa đầy đủ nội dung của Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.=> Doanh nghiệp không chỉ bị phạt tiền mà còn doanh nghiệp còn phải lập và gửi lại cho cơ quan thuế báo cáo đúng theo quy định.

Nếu như doanh nghiệp tự phát hiện ra sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế theo đúng quy định gửi đến cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.

Đối với các công ty, doanh nghiệp tại Quảng Ngãi để có thể tránh bị xử phạt bạn nên tìm đến các dịch vụ kế toán tại Quảng Ngãi để đảm bảo an toàn trong các lần báo cáo tình hình hóa đơn. Cần tư vấn liên hệ 0905.52.63.74 để được tư vấn chi tiết.

Leave a Reply